Nový projekt

Přejít na obsah
To jsem já
Pojdme si povídat o vztazích, lásce a životu.


Vítejte
Každý člověk má v sobě schopnosti, díky nimž se dokáže naladit na svůj „fenomén“. Vědě, která se fenoménem zabývá se říká fenomenologie. Díky fenoménu v každém z nás, se tak dokážeme napojit na Vesmír v nás a okolo nás, na druhého člověka, na jednotlivé úrovně našeho bytí v sobě, na svoji duši, tzv. „vyšší já“, na svoje anděly strážné a svoje duchovní průvodce, na duše a duchy druhých lidí i zemřelých. Pomocí techniky Fenomén světla dokážeme procházet světelnými dimenzemi svého bytí a také telepaticky vnímat svoje blízké a lidi okolo sebe.
Automatická kresba
utomatická kresba a písmo je první stupeň duchovní nauky Fenomén světla a otevírá dveře do nekonečného Vesmíru v nás a okolo nás. Otevírá dveře k sebeléčení světlem, ke zharmonizování životních situací, partnerských vztahů, rodinných vztahů, zharmonizování životního prostředí, obydlí, zaměstnání, zharmonizování vnitřní a vnější harmonie, čaker, vnitřní a vnější ženy, muže a dítěte v nás, dokáže odstranit bolest, smutek, lítost a hluboká zranění naší duše a všech našich úrovní našeho bytí.
Fenoménu světla
Láska duše nám pomáhá najít světlo v sobě a cestu k sobě. Touto cestou je tvořivost. Mnohá nedorozumění mezi lidmi, mnohá onemocnění na fyzickém těle člověka vznikají právě tím, že člověk nemá dostatek lásky. Nestačí jen lásku rozdávat, ale je třeba ji prožívat a dostávat. Pomocí čisté lásky, kterou v sobě nosíme, dokážeme otevřít svoji duši pro sebe a pro druhé. Mít rád sám sebe není sobectví. Bez lásky k sobě nejsme schopni dávat dostatek lásky druhým lidem.


Děkuji
Návrat na obsah